ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Scroller

Fredrik Hedenström

4.5 (30)

Your data gets visualized as an animating scrolling text.

You can use a custom text or create it from your dimensions and measures. Various settings makes it possible to control speed, size, status indications, coloring, etc.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949681011/Asset_f04939dd-41d6-467b-bf42-f3747a5f8e5a/Screenshot1512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949681011/Asset_f04939dd-41d6-467b-bf42-f3747a5f8e5a/Screenshot1512x384.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474846987/Product_42949681011/Asset_523fabc4-03fe-4aa8-bd4b-aa0d25cf4297/Screenshot2512x384.png