https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24148.f82413a2-8cc5-4d7b-87e4-27a099a9d478.1c89eeb4-d900-4844-a0fb-76adebb04ca6.06fca774-cfc6-466a-b1a9-15c0594c5b98

BIRAX - Downloading company data from BIR

bởi Inlogica

Downloading company data from BIR, with automatic completion of the customer and vendor record

EN-US

BIRAX is a tool dedicated for Microsoft Dynamics AX/ Microsoft Dynamics 365 that allows automatic customer/ vendor data completion based on integration with the REGON 1 Online Database maintained by Statistics Poland.

Functionalities:

 • Automatic counterparty data completion in the Microsoft Dynamics AX/ Microsoft Dynamics 365 software upon entering the tax identification number (NIP).

Benefits:

 • Real-time verification of counterparty details
 • Maintaining up-to-date details in the customer/ vendor account, such as: name, address, registration data
 • Shorter operation time
 • Elimination of manual work
 • Elimination of possible errors


PL

BIRAX to narzędzia dla oprogramowania Microsoft Dynamics 365/AX, pozwalające na automatyczne uzupełnianie danych odbiorcy/dostawcy w oparciu o integrację z Bazą Internetową REGON 1 prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny.

Funkcjonalności:

 • Automatyczne uzupełnianie danych kontrahentów w oprogramowaniu Microsoft Dynamics 365/AX po wpisaniu do systemu numeru NIP.

Korzyści:

 • Bieżąca weryfikacja danych kontrahentów
 • Utrzymanie aktualnych danych w kartotece odbiorcy/dostawcy takich jak: nazwa, adres, dane rejestracyjne kontrahenta
 • Skrócenie czasu operacji
 • Eliminacja pracy manualnej
 • Wykluczenie ryzyka błędu

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8131.f82413a2-8cc5-4d7b-87e4-27a099a9d478.1dbf1559-254b-441f-9507-944baa3627e2.3641f8d7-3f64-430e-a939-851ce2adeb34
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5708.f82413a2-8cc5-4d7b-87e4-27a099a9d478.1dbf1559-254b-441f-9507-944baa3627e2.a4d26087-168e-411f-b9bf-04442677112d
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27527.f82413a2-8cc5-4d7b-87e4-27a099a9d478.1dbf1559-254b-441f-9507-944baa3627e2.e6098d0e-8fbc-4ebe-ab89-10f80a22929f
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20804.f82413a2-8cc5-4d7b-87e4-27a099a9d478.1dbf1559-254b-441f-9507-944baa3627e2.25109dfe-2758-491c-b1b6-feb3ef67bd2d
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33892.f82413a2-8cc5-4d7b-87e4-27a099a9d478.1dbf1559-254b-441f-9507-944baa3627e2.9a43cb69-4673-4966-a335-68bc97dc2d33