https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24148.25203664-42bb-4eab-9aec-ea69032fef5a.994356ff-76b7-4a3f-8c4d-cc54f76020d6.784d8474-7737-4f63-994e-ee0fb4b419a1

NBP Exchange Rate

bởi Inlogica

Import Exchange Rates from NBP

EN-US

NBP Exchange Rate solution updates FX rates in the Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 system against Table A containing average FX rates, published by the National Bank of Poland. Depending on the configuration, the foreign exchange rates saved in Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 may either refer to FX rates published by the National Bank of Poland for a given day or for the preceding working day.


Functionality:

  • Automatic completion and updating of currency exchange rates in the Microsoft Dynamics AX/Microsoft Dynamics 365 software against Table A published by the National Bank of Poland.

Benefits:

  • Daily FX rate updates directly in the Microsoft Dynamics 365/AX
  • Shorter operation time
  • Elimination of manual work
  • Elimination of possible errors


PL

Kursy walut NBP pozwala na aktualizację kursów walut w Microsoft Dynamics 365/AX na podstawie średnich kursów walut z tabeli A, publikowanych przez Narodowy Bank Polski. W zależności od konfiguracji kursy walut zapisane w Microsoft Dynamics 365/AX mogą oznaczać kursy opublikowane przez NBP na dany dzień lub na poprzedni dzień roboczy.

Funkcjonalności:

  • Automatyczne uzupełnianie i aktualizacja kursów walut w oprogramowaniu Microsoft Dynamics 365/AX na podstawie tabeli A, publikowanej przez Narodowy Bank Polski.

Korzyści:

  • Bieżąca aktualizacja kursów walut w systemie Microsoft Dynamics 365/AX
  • Skrócenie czasu operacji
  • Eliminacja pracy manualnej
  • Wykluczenie ryzyka błędu.

Xem nhanh

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27854.25203664-42bb-4eab-9aec-ea69032fef5a.70188e62-6787-4f6b-982e-6b75707e9d09.672e5e54-1927-4b13-b37a-efacfab88c09
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22888.25203664-42bb-4eab-9aec-ea69032fef5a.70188e62-6787-4f6b-982e-6b75707e9d09.cbf8105e-9a12-4920-a9c4-f99174072e4d
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45917.25203664-42bb-4eab-9aec-ea69032fef5a.70188e62-6787-4f6b-982e-6b75707e9d09.c8e1d068-d5f9-41fe-a784-815aecac7e29
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.52836.25203664-42bb-4eab-9aec-ea69032fef5a.70188e62-6787-4f6b-982e-6b75707e9d09.df2ca1c1-27f6-4373-9b15-9420f574d95f
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.19394.25203664-42bb-4eab-9aec-ea69032fef5a.70188e62-6787-4f6b-982e-6b75707e9d09.08c486b0-9110-49c6-99f7-5769c5bfe36a