Aplicacions resultats de VendesEs mostren  resultats a aplicacions. Mostra resultats que hi tenen relació a núvols del sector.